Home  |  Het vakantiehuis  |  De omgeving  |  Prijzen  |  Reserveren  |  Links  |  Contact


De omgeving

 

Het Woold  |  Winterswijk  |  Achterhoek  |  Net over de grens

 

Winterswijk is een landelijke gemeente met ongv. 30.000 inwoners en is gelegen in een Nationaal Landschap. Elke zaterdag en woensdag wordt er een markt gehouden in het gezellig drukke centrum. Vele Duitsers weten de weg dan naar Winterswijk te vinden. Hierdoor heeft Winterswijk een bovengemiddeld groot winkelcentrum met vele landelijke ketens en gezellige restaurants.

 

 

 

 

 

De steengroeve in Winterswijk, nabij de buurtschap Ratum, is sinds 1932 in gebruik, en wel door de NV Winterswijkse Steen- en Kalkgroeve, en wordt tegenwoordig geëxploiteerd door de firma Ankerpoort.

Van de drie groeves is nog één in gebruik. De twee andere groeven zijn tegenwoordig beschermd als natuurgebied. Zij zijn tevens (naast negentien andere gebieden) onderdeel van het in 2005 door de Nederlandse overheid uitgeroepen Nationaal Landschap Winterswijk, een gebied van totaal bijna 22.000 hectare groot.

De kalksteen die gewonnen wordt, is afkomstig uit de Muschelkalk en is hier als dolomitische kalksteen ontwikkeld. De steen is vrij zacht. De kalksteen wordt vermalen en voornamelijk gebruikt in de wegenbouw (asfaltbeton) en in de kunstmestindustrie.

Het gesteente dat hier voorkomt stamt uit het geologisch tijdvak Trias en is gevormd tussen circa 240 - 236 miljoen jaar geleden in een ondiepe zee (gelijkend op de Waddenzee). Door een plooiing in het aardoppervlak en doordat er haast verticale verschuivingen in het oppervlak plaats hebben gevonden, liggen de oudere afzettingen hier hoger dan elders.

 

 

 

 

 

De Bekendelle of Bekkendelle is een natuurreservaat ten zuiden van Winterswijk en ligt op zo'n 1 km van Vakantiehuis de Vriezenkamp.

De Bekendelle is een oud loofbos waarin de Boven-Slinge meanderend stroomt en maakt deel uit van het leefgebied van de onder andere de ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de zeldzame middelste bonte specht. Het is een Natura 2000-gebied. Het is tevens (naast negentien andere gebieden) in 2005 door de Nederlandse overheid uitgeroepen tot Nationaal Landschap Winterswijk, een gebied van bijna 22.000 hectare groot.

In het loofbos staan diverse boomsoorten zoals de els, es, iep en eik en groeien daar de bosgeelster, slanke sleutelbloem, pinksterbloem en dotterbloem. In de uitlopers van de beek komen waterviolier en beekpunge voor. Langs de beek kan gewandeld worden.Het uitgestrekte moerasgebied van het Korenburgerveen bestaat uit hoogveen, moerasbos, heide en voedselarme graslanden. Natuurmonumenten gaat in het gebied verdroging tegen, zodat zeldzame planten- en diersoorten behouden kunnen worden. Het hele jaar door is het Korenburgerveen een aantrekkelijk wandelgebied. In het voor- en najaar worden excursies gegeven, omdat daar dan bijzondere planten bloeien en er veel vogels zijn. 
Dit hoogveengebied is vanaf de 14e eeuw afgegraven. In de veenputten vormt zich opnieuw hoogveen. Dit brengt specifieke plantensoorten met zich mee als veenmos, eenjarig wollegras en lavendelheide. De tussenliggende veendijken zijn begroeid met koningsvaren, gagel en rijsbes. 
Vanwege de kwetsbaarheid is het Korenburgerveen, behalve tijdens excursies, alleen toegankelijk op het Meddose veenpad. Dit gemarkeerde pad is vaak modderig. Daarom is een vlonderpad aangelegd en zijn er enkele ‘knuppelpaden’. Hier zijn boomstammetjes neergelegd, zodat u niet wegzakt in de veenbodem. In de toekomst legt Natuurmonumenten ook wandelpaden aan door de randzones van het veen, zodat meerdere ommetjes mogelijk zijn.

Het hele jaar door kunt u op eigen gelegenheid het veen in. Aan de overzijde van het spoor kunt u het Meddose Veenpad oppakken. Het is een bijzonder rondwandeling van zo'n 4 km. 
De route voert u langs heide, door eenzame laagveenmoerassen en restanten van het vroeger zo uitgestrekte hoogveengebied. Het veengebied is eigendom van de gemeente Winterswijk, de heide van Natuurmonumenten. Volg de paaltjes met de rode kop. 
Kuit of knielaarzen zijn bij deze wandeling onontbeerlijk.
Het Korenburgerveen vindt u op +/- 5 km afstand van Vakantiehuis Vriezenkamp. U rijdt vanuit Winterswijk richting Groenlo en neemt de afslag links naar het Rommelgebergte.

 

 

 

 

 

 

TP Webdesign © 2021     E:  info@vriezenkamp.nl